منابع آموزشی

عملیات خلاصه عنوان تصویر
مشاهده دوره های بزرگسالان ... Top Notch series Top Notch series
مشاهده دوره های نوجوانان ... Family and Friends Family and Friends
مشاهده دوره خردسالان و نونهالان ... Pockets Pockets
مشاهده دوره های کودکان ... FIRST FRIENDS FIRST FRIENDS
  • مرکـز آموزشــی زبانهای خارجی هیراد یزد

  • یزد، آزادشهر، فلکه چهارم، گلستان شرقی، گلستان 27، آموزشگاه هیراد
  • ساعت کار مرکز :   3  عصر  الی 9 شب
  •   03537306120
  • 09133543512
  • 09134527651
  •   info@hiradlanguage.com

نظر سنجی