فرانسه

     بخش فرانسه  مرکز هیراد ادعا دارد که یکی از بهترین مراکز آموزشی زبان فرانسه می باشد: با توجه به اینکه متد و کتاب آموزشی معمولا دغدغه اصلی زبان آموزان گرامی می باشد و تقریبا اولین سوالی که پرسیده میشود متد آموزشی و اسم کتاب است لازم به ذکر میدانیم چند نکته را متذکر شویم:

  اگر منظور از متد آموزشی همان روش و نحوه آموزش است باید ادعا کنیم که شیوه آموزشی ما، منحصر به مرکز هیراد بوده و نسبت به هر دوره و هر سطح نحوه آموزش متفاوت می باشد طبیعتا برای داشتن بهترین راندمان آموزشی همکاران ما به صورت مداوم در حال تشکیل جلسه، همفکری و نظر خواهی هستند تا شیوه آموزشی مطلوب تر و کامل تری ارایه شود.

    اما در مورد کتاب و مواد کمک آموزشی گفتنی است که کتاب خاص و واحدی مورد نظر ما نیست و در آموزشگاه ما بحث اصلی هر ترم مفاهیم آموزشی مربوط به آن است تا کتاب و درس وصفحه خاص. با این حال به دلیل اینکه اکثر زبان آموزان دغدغه کتاب آموزشی دارند، پس از کارشناسی های بسیار زیاد یکی از به روز ترین و کار آمد ترین کتابهای آموزشی با عنوان Le nouveau taxi به عنوان کتاب اصلی درنظر گرفته شده است.

  مدرسین این مرکز با اشراف کامل به تمام کتابهای آموزشی موجود فعلی و با شناخت کامل از تمام متدها بنا به نیاز زبان آموزان و صلاح دید خود ، از مواد کمک آموزشی متنوع و بانک اطلاعاتی بسیار غنی آموزشگاه می تواند جهت تدریس مفهوم آموزشی مورد نظر استفاده کند .

  • مرکـز آموزشــی زبانهای خارجی هیراد یزد

  • یزد، آزادشهر، فلکه چهارم، گلستان شرقی، گلستان 27، آموزشگاه هیراد
  • ساعت کار مرکز :   3  عصر  الی 9 شب
  •   03537306120
  • 09133543512
  • 09134527651
  •   info@hiradlanguage.com

نظر سنجی