آرشیو اخبار

عملیات تاریخ انتشار عنوان تصویر
مشاهده خبر 1399/03/01 دوره زبان آلمانی تابستان 99 دوره زبان آلمانی تابستان 99
مشاهده خبر 1397/10/03 ثبت نام اینترنتی تابستان 99 پساکرونا ثبت نام اینترنتی تابستان 99  پساکرونا
مشاهده خبر 1397/09/22 شروع امتحانات پایان ترم هیراد ترم پائیز 97 شروع امتحانات پایان ترم هیراد ترم پائیز 97
مشاهده خبر 1397/09/18 زمستان هیراد با ثبت نام اینترنتی زمستان هیراد با ثبت نام اینترنتی
مشاهده خبر 1397/09/16 شروع دوره های فرانسه در هیراد شروع دوره های فرانسه در هیراد
مشاهده خبر 1397/09/04 جذب مدرس زبان انگلیسی جذب مدرس زبان انگلیسی
مشاهده خبر 1397/09/03 شروع ثبت نام شروع ثبت نام
مشاهده خبر 1397/09/03 افتتاح سایت افتتاح سایت
  • مرکـز آموزشــی زبانهای خارجی هیراد یزد

  • یزد، آزادشهر، فلکه چهارم، گلستان شرقی، گلستان 27، آموزشگاه هیراد
  • ساعت کار مرکز :   3  عصر  الی 9 شب
  •   03537306120
  • 09133543512
  • 09134527651
  •   info@hiradlanguage.com

نظر سنجی