لیست ترم ها برای معرفی ممتازین

مشاهده ترم
مشاهده ممتازین این ترم ترم تابستان II (1397)
مشاهده ممتازین این ترم ترم پائیز (1397)
مشاهده ممتازین این ترم ترم زمستان (1397)
مشاهده ممتازین این ترم ترم بهار (98)
مشاهده ممتازین این ترم ثبت نام ترم زمستان 98 (1398)
  • مرکـز آموزشــی زبانهای خارجی هیراد یزد

  • یزد، آزادشهر، فلکه چهارم، گلستان شرقی، گلستان 27، آموزشگاه هیراد
  • ساعت کار مرکز :   3  عصر  الی 9 شب
  •   03537306120
  • 09133543512
  • 09134527651
  •   info@hiradlanguage.com

نظر سنجی